DUNEA

WIJK EN AALBURG

Werkzaamheden op de Afgedamde Maas

Op dit moment is het sluiseiland bij ons inname punt in Poederoijen het middelpunt van activiteiten. Hier worden de voorbereidingen getroffen voor het vervangen van de doseerzinker en de oliekering.

Vervanging doseerzinker bij Wijk en Aalburg

De Afgedamde Maas heeft een groot zelfreinigend vermogen. Wij versterken dit door het fosfaatgehalte in het water te verlagen, met ijzersulfaat en zuurstof en dat is zichtbaar aan kleine zuurstofbelletjes op het wateroppervlak. Algengroei wordt hierdoor voorkomen. Zij hebben namelijk een nadelig effect voor de productie van drinkwater en op de ontwikkeling van flora en fauna in de rivier. Minder algen betekent helder water en dat zorgt voor meer biodiversiteit.

De huidige doseernozzle’s werken niet meer optimaal., waardoor er niet goed gedoseerd kon worden.

Bron: Dunea

1/3
KAAM_logo_Leidingen_RGB.png